OK
ArdkarSanat
نگهداری غلات

جاروی هیدرولیکی تخلیه سیلو

  جاروی هیدرولیکی تخلیه سیلو ( (Hydrascrew

ساخت شرکت موریون فرانسه (Morillon). معتبر ترین سازنده جاروی مارپیچی تخلیه سیلو و همچنین جاروی هیدرولیکی در دنیا با بیش از یک قرن تجربه

جاروی هیدرولیکی تخلیه سیلو ((Hydrascrew، بمنظور تخلیه مواد چسبنده در داخل سیلوها استفاده می شود.

از جاروی هیدرولیکی ساخت شرکت موریون فرانسه (Morillon) جهت تخلیه مواد چسبنده و یا موادی که دارای روطوبت بالا می باشد استفاده می شود.

جاروی هیدرولیکی قابلیت کار کردن زیر بار را دارد.

جهت تخلیه موادی همچون: سبوس، کنجاله سویا، پلت، سیمان، خاک اره، براده چوب، نئوپان و غیره.....