OK
ArdkarSanat
نگهداری غلات

سیلوی فلزی ذخیره غلات

  سیلوی فلزی ذخیره غلات

شرکت مای سیلو (Mysilo) با اجرای بیش از 2 میلیون تن سیلوی فلزی در دنیا و بیش از 120 پروژه در ایران یکی از معتبرترین سیلو سازان جهان می باشد. شرکت مهندسی آردکار صنعت نماینده اصلی شرکت مای سیلو در ایران می باشد
همكاري شركت آرد كار صنعت با شرکت مای سیلو تركيه
اين مصاحبه در ماهنامه نگاه هستی شماره ويژه سيلو در فروردین ماه 1390 به چاپ رسیده است

شركت مهندسي آردكار صنعت در سال هزاروسيصدو هفتادوهشت توسط مهندس بهرام بهنام تاسيس گرديد. مشاوره، طراحي، محاسبه و ارائه انواع سيستم هاي انتقال پنوماتيكي و مكانيكي مواد، تجهيزات هواي فشرده، تهيه انواع نقشه هاي مهندسي نصب، تهيه و تامين ماشين آلات و قطعات يدكي كارخانجات آرد و سيلوهاي ذخيره غلات از عمده فعاليت هاي اين شركت مي باشد. تعداد مشتريان اين شركت در حال حاضر به بيش از صدوشصت كارخانه آرد و سيلوي ذخيره غلات مي رسد. مهندس بهرام بهنام كه دراي مدرك مهندسي مكانيك از دانشگاه ولفن بوتل آلمان و مدرك تكنسين فني از مدرسه آسياباني برانشوايك مي باشد، در گفتگو با نگاه هستي در خصوص پروژه هاي ذخيره سازي غلات كه شركت آرد كار صنعت به نوعي در اجراي آنها مشاركت داشته و يا دارد موارد ذيل را برشمرد:
- سيلوهاي بتني: آرد البرز كرج، آرد سينا همدان، آرد روشن يزد و آرد صحرا خميني شهر

- سيلوهاي فلزي بخش خصوصي: آرد زرين خوشه هشتگرد، آرد درخشان قم، آرد فردوس اروميه، آرد جنوب اهواز، آرد سپيدان شيراز، شركت كوثر خضل الوند همگتان، تعاوني شاداب دانه جنوب و آرد توكل هفشه جان.
- سيلوهاي فلزي بخش دولتي: سيلوي پنجاه هزار تني سيرجان، سيلوي سي هزار تني اورزويه و بيست هزار تني ساوه.
- انبارهاي مكانيزه افقي: آرد جوانه شوشتر، آرد سپيدان شيراز و آرد نقش رستم شيراز.
وي در خصوص روند فعاليت شركت پرادوي اسپانيا كه در گذشته نماينده آن بوده است، گفت: همزمان با آغاز نهضت سيلو سازي اين شركت اسپانيايي پرادو را كه جزو بهترين هاي اين صنعت بود، به عنوان سيلو ساز همكار انتخاب كرد ولي متاسفانه پس از مدتي بر اثر بحران هاي مالي اروپا شركت پرادو در اواخر سال هزار و سيصد و هشتادو هشت تعطيل شد. براي به اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام و همچنين پاسخگويي به انتظارات مشتريان وفادار، جهت معرفي يك شركت سيلو ساز جايگزين آغاز كرديم. شركت جديد مي بايستي انتظارات مشتريان را از نظر كيفيت محصولات و خدمات برآورده مي كرد و به قدري انعطاف پذير مي بود كه بتوان پروژه هاي نيمه كاره پرادو را به پايان رساند. با وجود امكان همكاري با دو شركت ديگر اسپانيايي، در نهايت شركت " ماي سيلو " از تركيه جهت همكاري انتخاب شد.
از سي و هفت پروژه اي كه اخيرا توسط آقاي رئيس جمهور به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح گرديد، نه پروژه در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي (جمعا حدود دويست و چهل هزار تن) ساخت شركت " ماي سيلو " بود كه همگي مربوط به بخش خصوصي مي باشد.
آقاي بهنام با بيان اينكه شركت هاي " ماي سيلو" قابليت انعطاف پذيري و آمادگي جهت تغيير طراحي سيلوها براي پروژه هاي خاص ( توان طراحي و ساخت همانند توليدات شركت پرادو) را دارد و داراي قيمت مناسب است و به اجراي موفق بيش از شصت پروژه سيلو در ايران با ظرفيت كل يك ميليون ششصد هزار تن اشاره كرد و فاكتورهاي مهم انتخاب اين شركت را بر شمرد:
شركت مهندسي آردكار صنعت در سال هزاروسيصدو هفتادوهشت توسط مهندس بهرام بهنام تاسيس گرديد. مشاوره، طراحي، محاسبه و ارائه انواع سيستم هاي انتقال پنوماتيكي و مكانيكي مواد، تجهيزات هواي فشرده، تهيه انواع نقشه هاي مهندسي نصب، تهيه و تامين ماشين آلات و قطعات يدكي كارخانجات آرد و سيلوهاي ذخيره غلات از عمده فعاليت هاي اين شركت مي باشد. تعداد مشتريان اين شركت در حال حاضر به بيش از صدوشصت كارخانه آرد و سيلوي ذخيره غلات مي رسد. مهندس بهرام بهنام كه دراي مدرك مهندسي مكانيك از دانشگاه ولفن بوتل آلمان و مدرك تكنسين فني از مدرسه آسياباني برانشوايك مي باشد، در گفتگو با نگاه هستي در خصوص پروژه هاي ذخيره سازي غلات كه شركت آرد كار صنعت به نوعي در اجراي آنها مشاركت داشته و يا دارد موارد ذيل را برشمرد:
- سيلوهاي بتني: آرد البرز كرج، آرد سينا همدان، آرد روشن يزد و آرد صحرا خميني شهر
- سيلوهاي فلزي بخش خصوصي: آرد زرين خوشه هشتگرد، آرد درخشان قم، آرد فردوس اروميه، آرد جنوب اهواز، آرد سپيدان شيراز، شركت كوثر خضل الوند همگتان، تعاوني شاداب دانه جنوب و آرد توكل هفشه جان.
- سيلوهاي فلزي بخش دولتي: سيلوي پنجاه هزار تني سيرجان، سيلوي سي هزار تني اورزويه و بيست هزار تني ساوه.
- انبارهاي مكانيزه افقي: آرد جوانه شوشتر، آرد سپيدان شيراز و آرد نقش رستم شيراز. وي در خصوص روند فعاليت شركت پرادوي اسپانيا كه در گذشته نماينده آن بوده است، گفت: همزمان با آغاز نهضت سيلو سازي اين شركت اسپانيايي پرادو را كه جزو بهترين هاي اين صنعت بود، به عنوان سيلو ساز همكار انتخاب كرد ولي متاسفانه پس از مدتي بر اثر بحران هاي مالي اروپا شركت پرادو در اواخر سال هزار و سيصد و هشتادو هشت تعطيل شد. براي به اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام و همچنين پاسخگويي به انتظارات مشتريان وفادار، جهت معرفي يك شركت سيلو ساز جايگزين آغاز كرديم. شركت جديد مي بايستي انتظارات مشتريان را از نظر كيفيت محصولات و خدمات برآورده مي كرد و به قدري انعطاف پذير مي بود كه بتوان پروژه هاي نيمه كاره پرادو را به پايان رساند. با وجود امكان همكاري با دو شركت ديگر اسپانيايي، در نهايت شركت " ماي سيلو " از تركيه جهت همكاري انتخاب شد. از سي و هفت پروژه اي كه اخيرا توسط آقاي رئيس جمهور به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح گرديد، نه پروژه در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي (جمعا حدود دويست و چهل هزار تن) ساخت شركت " ماي سيلو " بود كه همگي مربوط به بخش خصوصي مي باشد. آقاي بهنام با بيان اينكه شركت هاي " ماي سيلو" قابليت انعطاف پذيري و آمادگي جهت تغيير طراحي سيلوها براي پروژه هاي خاص ( توان طراحي و ساخت همانند توليدات شركت پرادو) را دارد و داراي قيمت مناسب است و به اجراي موفق بيش از شصت پروژه سيلو در ايران با ظرفيت كل يك ميليون ششصد هزار تن اشاره كرد و فاكتورهاي مهم انتخاب اين شركت را بر شمرد:
- استفاده صد در صد از ورق هاي گالوانيزه مخصوص كه به روش سندزمير (Sendzimir process ) گالوانيزه مي شوند. در اين نوع گالوانيزاسيون كه به روش پيوسته انجام مي گردد، علاوه بر روي از مقدار كمي آلومينيوم نيز استفاده مي شود كه باعث افزايش مقاومت و پايداري پوشش گالوانيزه مي گردد. شركت " ماي سيلو" اين نوع ورقها را تماما از توليد كنندگان اروپايي تهيه مي نمايد.
- امكان ارائه سيلوها بر اساس استاندارد ANSI ASAE آمريكا و DIN آلمان بنا به در خواست مشتري.
- رعايت استاندارد 2800 ايران (ويرايش سوم) در طراحي سيلوها در رابطه با زلزله
- رعايت مقررات ملي ساختمان ايران ( مبحث ششم ) در طراحي سيلو
- آمادگي جهت ارائه محاسبات استاتيك سيلوها به خريداران جهت بررسي و كنترل
- استفاده از ماشين ابزار پيشرفته CNC با تكنولوژي روز كه خود تضمين كننده كيفيت بالاي محصولات مي باشد.
- ظرفيت توليد بسيار بالا و زمان تحويل كوتاه با توجه به راه اندازي خط توليد تمام اتوماتيك و پيشرفته كه جديدا راه اندازي شده است. و داشتن انبار لوازم و قطعات يدكي در ايران و عدم مشكلات ناشي از تحريم ها براي گشايش اعتبار اسنادي برشمرد و خاطر نشان كرد: بيش از ده سال از آغاز فعاليت شركت "ماي سيلو" نمي گذرد ولي اين شركت با سرعت بالايي در حال رشد و پيشرفت مي باشد و روزبروز به كيفيت محصولات اين شركت اضافه مي شود. بي شك شركت " ماي سيلو " در سال هاي نزديك جزو يكي از سيلو سازهاي مطرح جهان خواهد شد.